Callanova metóda výučby

Čím je Callanova metóda odlišná?

Callanova metóda je odlišná v mnohých smeroch, ale predovšetkým učí komunikovať v cieľovom jazyku, t. z. používať konverzačnú formu jazyka, nielen tú na „papieri". Najväčší dôraz sa kladie na dve najdôležitejšie a zároveň najnáročnejšie stránky cieľového jazyka - schopnosť vyjadrovať sa a rozumieť. Callanova metóda vyučuje jazyk prirodzenou cestou, teda spôsobom, akým sme sa všetci v detstve naučili náš rodný jazyk. Už novorodeniatko vníma materinský jazyk, ktorým sa mu matka prihovára, po čase dieťa samo začne tento jazyk používať (napodobňuje slová, ktoré predtým počulo), potom sa učí čítať slová, ktoré počulo, a napokon píše všetky slová, ktoré už počulo a čítalo. Samozrejme, v Callanovej metóde je celý tento proces oveľa kratší, ale princíp zostáva rovnaký.

Je Callanova metóda vhodná pre začiatočníkov?

Áno, callanova metóda je vhodná aj pre začiatočníkov, pretože výučba sa začína od prvej strany prvej knihy. Najprv sa začína tými najjednoduchšími slovami, potom sa priberajú stále nové a nové slová a postupne aj gramatické štruktúry. Učivo sa opakuje dovtedy, kým ho študent bez problémov nezvládne (približne 5 až 6 opakovaní).

Rýchle tempo výučby dokáže zvládať aj začiatočník 

Študenti, ktorí sa stretávajú s vyučovaním prostredníctvom Callanovej metódy sú po prvýkrát „v šoku“. Študenti majú mylný dojem, že nikdy nebudú schopní zvládnuť rýchlosť, akou sú hodiny vedené. V praxi je to však tak, že vďaka množstvu opakovania látky na každej hodine študenti tempo bez problémov po niekoľkých hodinách zvládajú.

Callanova metóda neučí iba konverzovať 

Mnohým by sa mohlo zdať, že Callanova metóda sa zameriava len na budovanie konverzačných zručností a gramatika zostáva v úzadí. Nie je to však pravda, aj keď je orientácia zameraná na komunikáciu, gramatika je plnohodnotne zastúpená počas celého vyučovacieho procesu. Neustále rozširovanie slovnej zásoby a gramatiky sa v Callanovej metóde dosahuje opäť inak ako tradičnou 

výučbou angličtiny, a to už spomínaným, opakovaným používaním jazyka, živou formou, teda nie gramatickými cvičeniami. Gramatiku a novú slovnú zásobu si tak študent aktívne precvičí priamo na vyučovacej hodine pri komunikácií v anglickom jazyku. Dôkazom je fakt, že študenti kurzov Callanovej metódy sú omnoho úspešnejší na medzninárodných skúškach PET a FCE, kde je gramatika plnohodnotnou súčasťou testovania.

Callanova metóda je vhodná i pre toho, kto sa už predtým učil angličtinu 

Je bežné, že síce dobre ovládame gramatiku, ale bojíme sa, alebo sa hanbíme hovoriť. Callanova metóda pomáha prekonať ostych, pretože študenti sú nútení komunikovať počas hodiny. Výsledkom je, že rozprávanie im prestane robiť problémy. Callanova metóda presadzuje názor, že je lepšie hovoriť a robiť chyby, ako nehovoriť z obavy, že urobíme chybu. Na našich vyučovacích hodinách si okrem iného rozšírite slovnú zásobu a zopakujete si gramatiku priamym používaním jazyka.
Metóda, ktorú navrhol Angličan Robin Callan, je založená na troch princípoch: 

  • študenti opakujú jednotlivé frázy až kým ich nevyslovujú automaticky,
  • učiteľ rýchlo rozpráva cudzím jazykom bez prekladu,
  • učiteľ vyvíja psychologický nátlak na študenta, aby odpovedal automaticky a bez rozmýšľania.

Každú otázku sa učiteľ pýta dvakrát, a napovedá študentovi odpoveď. Prekladá študentovi kľúčové slová, ale nikdy celé vety. Ukazuje čo hovorí, používa miestami až prehnané akcie. Nikdy nespomaľuje, ale vkladá slová študentovi do úst. Na hodine stojí a je aktívny a prísny. Len tak sa môže dosiahnuť požadovaná úroveň podľa autora metódy Robina Callana.