Callanova metóda deti

Callan for kids

Callanova metóda pre deti „Callan for kids“  je úplnou novinkou vo svete a naša jazyková škola ako prvá v Topoľčanoch ju prináša na trh.

Ide o veľmi efektívny a rýchly spôsob učenia sa angličtiny zameraný pre deti vo veku od 4 do 12 rokov.  Od prvej hodiny deti neustále komunikujú v angličtine,  hodiny sú zábavné a simulujú živé anglické prostredie. Našim hlavným cieľom je naučiť deti sebavedome sa vyjadrovať po anglicky a vybudovať pozitívny vzťah k angličtine.

Callan for kids obsahuje 4 úrovne od úplných začiatočníkov po pokročilých. Počas hodín majú deti neustále príležitosť precvičovať si rozprávanie a počúvanie, nakoľko takmer 90% výučby prebieha riadenou komunikáciou.  Deti si postupne budujú slovnú zásobu a učia sa nové gramatické javy potrebné pre dosiahnutie úrovne  A1 podľa Spoločného referenčného rámca pre jazyky.

Keďže Callan for kids je úplnou novinkou na našom trhu, ponúkame deťom vyskúšať si hodiny angličtiny callanovou metódou úplne zadarmo do konca augusta a v priebehu Septembera  a potom sa rozhodnúť.  Bližšie informácie na čísle +421 918 445 165.

Tešíme sa na Vás!