Ukážková hodina zdarma.

Stretnutie si dohodnite telefonicky na čísle 0918 445 165.

Ponuka kurzov

Súkromná jazyková škola Liam School Vám ponúka široký rozsah cudzích jazykov a spôsobov vyučovania. Sústredíme sa najmä na Callan method, ale sprostredkúvame aj klasické doučovania v rôznych jazykoch pre všetky vekové kategórie. 

NOVINKA od Septembra predstavujeme nový program pre deti 4-12 IMAGINE ROOM intezívny ,trojhodinový anglický kurz. 

ANGLICKÝ JAZYK

 • CALLAN METHOD
 • Individuálne kurzy / Skupiny (max. 5 študentov).
 • Doučovanie žiakov všetkých vekových kategórií.
 • Krúžky angličtiny pre MATERSKÉ ŠKôLKY.
 • BUSINESS ENGLISH (anglický jazyk pre firmy).
 • Príprava na maturity.
 • Príprava na FCE Certificate.
 • Príprava na pracovný pohovor či cestu do zahraničia 
  (či už pracovnú alebo rekreačnú).
 • Konverzácie.
 • Novinka IMAGINE ROOM 

Callanovou metódou vyučujeme taktiež ostatné jazyky:

 • nemecký jazyk
 • španielsky jazyk
 • taliansky jazyk