Denný program pre deti


  • Intenzívny poobedný trojhodinový program od septembra do konca júna. Prebieha denne (pondelok - piatok) od 12:30 do 15:30 hod. Môžete sa k nám pridať v ktorúkoľvek hodinu a v deň, ktorý Vám vyhovuje. 
  • Kurz je doplnený o Callanovu metódu pre deti.